Thức ăn

Thức Ăn OKIKO Cho Cá La Hán HEAD UP Lên Đầu và Platium lên châu - Thức ăn Thái Lan 100g

- HEAD UP Lên Đầu gói xanh : 75k

- Platium lên châu gói đen : 80k

- Lên màu gói đỏ : 70k

Cám nắp vàng trung quốc cho cá koi, chép cá vàng, cá cảnh

- Chai nhỏ 130g : 25k

- Chai to 280g : 35k

Cám Thái Inve 3/5 và 5/8 đóng gói hộp 100g

- 100g 5/8 : 40k

- 100g 3/5 : 45k

- 50g 3/5 : 25k

- 50g 5/8 : 20k

Cám Shanghai cho cá cảnh 50g - 100g -180g hạt nổi

- Hộp 50g : 8k

- Hộp 100g : 13k

- Hộp 180g : 18k

- Gói 500g : 25k

Cám cá koi - cá vàng và cá nhỏ hạt nổi

- Túi 0.5kg : 25k

- Túi 1kg : 50k

Cám đã đĩa Pros Choice Discus - Thức ăn cá đĩa thơm ngon

- Dạng hạt 60g : 50k

- Dạng mảnh 28,5g : 40k

Cá 7 màu gói vàng 20g

10,000 đ

12,000 đ

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng