Thức ăn, thuốc, vi sinh

Thức Ăn OKIKO Cho Cá La Hán HEAD UP Lên Đầu và Platium lên châu - Thức ăn Thái Lan 100g

- HEAD UP Lên Đầu gói xanh : 75k

- Platium lên châu gói đen : 80k

- Lên màu gói đỏ : 70k

Vi Sinh Làm Trong Nước Bể Cá Cảnh Extra Bio

- Chai 250ml : 80k

- Chai 500ml : 140k

- Chai 125ml : 55k

- Chai 1000ml : 250k

Cám nắp vàng trung quốc cho cá koi, chép cá vàng, cá cảnh

- Chai nhỏ 130g : 25k

- Chai to 280g : 35k

Cám Thái Inve 3/5 và 5/8 đóng gói hộp 100g

- 100g 5/8 : 40k

- 100g 3/5 : 45k

- 50g 3/5 : 25k

- 50g 5/8 : 20k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng