Thức ăn

Cám cho rùa cảnh

- 16g : 5k

- 40g : 10k

- 100g : 20k

- 200g : 30k

Thức ăn cho rùa 16g - 40g - 100g -200g

- 16g : 5k

- 40g : 10k

- 100g : 20k

- 200g : 30k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng