Hãng Sun Sun

Lọc Phụ Sunsun HW-602, HW-603, HW-604 không bơm

- HW-602 : 200k

- HW-603 : 240k

- HW-604 : 340k

Lọc phụ Sunsun HW-602B, HW-603B, HW-604B có bơm

- HW-602B : 320k

- HW-603B : 380k

- HW-604B : 580k

Lọc váng sunsun JY-02, JY-03

- JY-02 : 75k

- JY-03 : 100k

Lọc treo sunsun HBL-801, HBL-802, HBL-803 - Lọc thác bể cá

- HBL-801 : 280k

- HBL-802 : 290k

- HBL-803 : 320k

Nhiệt kế điện tử bể cá đặt trong bể

- Đặt dính trong bể : 50k

- Đặt ngoài bể có đầu dò : 50k

Lọc thùng sunsun HW-702A, HW-703A, HW-704A

- HW-702A : 820k

- HW-703A : 1,150k

- HW-704A : 1,350k

Đèn led sunsun LDP cho hồ thủy sinh

- LDP-80J : 70k

- LDP-160J : 90k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng