Rùa và bò sát

Máng leo cho rùa

- Nhỏ 14*8cm : 30k

- Vừa 19*12cm : 40k

- Lớn 24.5*20cm : 55k

Chậu nuôi rùa cảnh bằng nhựa

- 40*23*13 : 120k

- 60*34*20 : 220k

Cám cho rùa cảnh

- 16g : 5k

- 40g : 10k

- 100g : 20k

- 200g : 30k

Thức ăn cho rùa 16g - 40g - 100g -200g

- 16g : 5k

- 40g : 10k

- 100g : 20k

- 200g : 30k

Khay đựng thức ăn cho bò sát, nhện, các loại thú nuôi nhỏ

- Nhỏ xanh đen 8 * 8 * 2cm : 40k

- Lớn xanh đen 14 * 14 * 3 : 60k

- Vàng 10 * 10 * 2.5 : 50k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng