Hãng Resun

Quạt thổi luồng RS 108A, RS-109A, RS-208A, RS-308A - máy thổi luồng RS bể cá

- RS-108A (đầu đơn 6W) : 110k

- RS-109A (đầu đơn 12W) : 120k

- RS-208A (hai đầu 12W) : 150k

- RS-308A (hai đầu 24W) : 180k

Than hoạt tính lọc nước của Resun C500 và C1000

- C500 (0.5kg) : 35k

- C1000 (1kg) : 50k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng