Phân nền, cốt nền

Phân nền cho bể thủy sinh Neo Soil Compact Plant

- 1 lit (chiết từ 8lit) : 70k

- 3 lít (chiết từ 8lit) : 200k

- 8lit : 480k

Phân nền Gex Xanh – đất nền cho bể thủy sinh

- Bao 2kg : 140k

- Bao 4kg : 260k

- Bao 8kg : 500k

Cốt nền thủy sinh Magic Base và MB Plus - Cốt nền siêu dinh dưỡng thế hệ mới của Hồ Anh Tuấn

- Magic Base hộp 1lit : 80k

- MB PLus túi 3lit : 200k

- MB PLus túi 5lit : 250k

Phân Nền Aqua Amazon Soil 1 lít, 3 lít, 9 lít

- Bao nhỏ 1 lít : 80k

- Bao vừa 3 lít : 220k

- Bao lớn 9 lít : 560k

Phần nền akadama loại 18l và 14l supprt hard

- 1kg chiết từ bao 18l : 30k

- Bao 18l : 250k

- 1kg chiết từ bao 14l : 35k

- Bao 14l supprt hard : 300k

Cốt nền thủy sinh Netiea

220,000 đ

250,000 đ

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng