Hãng Odyssea

Đèn Led Odyssea Slim X ánh sáng 10k cho bể thủy sinh

- 60-80cm ( 39W ) : 650k

- 90-1100cm ( 55W ) : 900k

- 120-140cm ( 65W ) : 1,050k

Đèn Led Thủy Sinh Odyssea A1 Pro Plant

- A1 Pro Plant 400 : 550k

- A1 Pro Plant 500 : 600k

- A1 Pro Plant 600 : 680k

- A1 Pro Plant 900 : 950k

Đèn T5HO Odyssea Dual 60cm – 90cm – 120cm – 150cm ánh sáng 10k

- 2 bóng 60cm 24Wx2 : 600k

- 2 bóng 90cm 39Wx2 : 700k

- 2 bóng 120cm 54Wx2 : 820k

- 2 bóng 150cm 80Wx2 : 920k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng