Máy thổi luồng

Máy thổi luồng sobo wp-50m | wp-100m | wp-200m | wp-400m | wp-800m - máy tạo sóng bể cá SOBO

- WP-50m : 110k

- WP-100m : 120k

- WP-200m : 130k

- WP-400m : 160k

- WP-800m : 240k

Quạt thổi luồng RS 108A, RS-109A, RS-208A, RS-308A - máy thổi luồng RS bể cá

- RS-108A (đầu đơn 6W) : 110k

- RS-109A (đầu đơn 12W) : 120k

- RS-208A (hai đầu 12W) : 150k

- RS-308A (hai đầu 24W) : 180k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng