Máy sưởi

Sưởi bể cá Periha HE 300W-500W có bọc - máy sưởi loại tốt

- 300w 41cm : 200k

- 500w 46cm : 230k

- 100w : 170k

Máy sưởi XILONG XL - 99 thiết kế vỏ inox chống vỡ 100W - 200W - 300W - 500W

- 50w : 100k

- 100w : 110k

- 200w : 110k

- 300w : 120k

- 500w : 120k

Sưởi RS bằng thủy tinh cho bể cá cảnh

- 100w : 80k

- 200w : 80k

- 300w : 80k

Máy sưởi bể cá jeneca BX-22 inox chống nổ 50w-500w - sưởi bể cá cao cấp

- 50w : 100k

- 100w : 110k

- 300w : 120k

- 500w : 130k

- 25w : 100k

- 200w : 120k

Máy sưởi bể cá jeneca thủy tinh 50w-100w-200w-300w

- 50w : 80k

- 100w : 85k

- 200w : 90k

- 300w : 95k

Máy Sưởi bể cá Chaning CN-308 từ 50-300w

- 50w : 70k

- 100w : 80k

- 200w : 85k

- 300w : 85k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng