Máy sủi tích điện

Sủi tích điện coco DC-101 và DC-102 và DC-103

- DC-101 (1w 1.5l/phút ) : 200k

- DC-102 (2w 2*1.5l/phút) : 250k

- DC-103 (3w 2*2l/phút) : 450k

Máy sủi tích điện Hailea CPA 100, CPA 120

- CPA 100 : 2,200k

- CPA 120 : 2,400k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng