Máy sủi oxy

Máy sủi điện 4 vòi aquaspeed

- AP-7000 : 230k

- AP-8000 : 250k

- AP-9000 : 280k

Đĩa sủi oxy siêu mịn 4cm - 6cm - 8cm -10cm - 12cm

- 4cm : 20k

- 6cm : 30k

- 8cm : 40k

- 10cm : 50k

- 12cm : 80k

Sủi tích điện coco DC-101 và DC-102 và DC-103

- DC-101 (1w 1.5l/phút ) : 200k

- DC-102 (2w 2*1.5l/phút) : 250k

- DC-103 (3w 2*2l/phút) : 450k

Máy sủi oxy Gex siêu êm Gex 2000 | Gex 4000 | Gex 6000 - máy sủi siêu êm

- Gex 2000 - 1 vòi 2.1w : 200k

- Gex 4000 - 2 vòi 3,8w : 250k

- Gex 6000 - 2 vòi 5.4w : 280k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng