Máy lọc

In out Inox MAD

- F12 không xoay : 170k

- F12 có xoay : 250k

- F16 không xoay : 170k

- F16 có xoay : 250k

- F19 : 280k

Lọc Phụ Sunsun HW-602, HW-603, HW-604 không bơm

- HW-602 : 200k

- HW-603 : 240k

- HW-604 : 340k

Lọc phụ Sunsun HW-602B, HW-603B, HW-604B có bơm

- HW-602B : 320k

- HW-603B : 380k

- HW-604B : 580k

Lọc váng sunsun JY-02, JY-03

- JY-02 : 75k

- JY-03 : 100k

In Out mufan chất liệu inox cao cấp phi 12 và phi 16 không lọc váng

- Phi 12 không xoay : 300k

- Phi 16 không xoay : 320k

- Phi 12 có xoay : 340k

- Phi 16 có xoay : 360k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng