Máy bơm nước

Máy Bơm Bể Cá Baoyu BY 101-102-103-104-105-106-107

- Baoyu BY-102 : 220k

- Baoyu BY-103 : 270k

- Baoyu BY-104 : 300k

- Baoyu BY-105 : 370k

- Baoyu BY-106 : 520k

- Baoyu BY-107 : 630k

- Baoyu BY-108 : 750k

- Baoyu BY-109 : 870k

Máy bơm bể cá Camry. Máy bơm C03, C04, C05. Máy bơm thay thế cho bể đúc CAMRY của TQ

- C03 Bể 60-80cm : 180k

- C04 Bể 100-120cm : 210k

- C05 Bể 150cm : 250k

Máy bơm bể cá Baoyu BY 4000- 9000-12000 tiết kiện điện, bảng điều khiển 12 chế độ

- BY-4000 : 1,150k

- BY-9000 : 1,400k

- BY-12000 : 1,500k

- BY-6000 : 1,250k

Máy bơm chìm Ebang EB 301/302/303/304/305/306/307/308 - Máy bơm nước hồ cá thủy sinh siêu êm

- EB-302 : 95k

- EB-303 : 110k

- EB-304 : 130k

- EB-305 : 180k

- EB-306 : 200k

Bơm Atman AT 301s 302s, 303s, 304s, 305s, 306s cho bể cá

- AT 301s : 90k

- AT 302s : 100k

- AT 303s : 130k

- AT 304s : 140k

- AT 305s : 190k

- AT 306s : 270k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng