Lọc thùng

Lọc thùng sunsun HW-702A, HW-703A, HW-704A

- HW-702A : 820k

- HW-703A : 1,150k

- HW-704A : 1,350k

Lọc thùng Dophin chính hãng CF800 - CF1200 - CF1400 - lọc thùng bể thủy sinh từ 60-120cm

- CF800 - 9.3W – 850L/h : 1,000k

- CF1200 - 13W – 1200L/h : 1,200k

- CF1400 - 17W – 1400L/h : 1,300k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng