Kiểm tra nồng độ, nhiệt độ

Nhiệt kế điện tử bể cá đặt trong bể

- Đặt dính trong bể : 50k

- Đặt ngoài bể có đầu dò : 50k

Nhiệt kế thủy ngân treo và dán vào bể cá

- Dạng dán : 12k

- Dạng móc : 12k

- Dạng dán BOYU : 15k

Bút đo độ PH trong nước

100,000 đ

130,000 đ

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng