Đèn UV

Đèn UV từ 20w - 30w - 40w cho bể cá - Đèn UV Diệt Rêu - Tảo - Khuẩn

- 20w : 280k

- 30w : 330k

- 40w : 350k

- 60w : 380k

- 100w : 450k

- 25w : 300k

- 15w : 250k

Đèn UV jeneca 7-9-11w Diệt rêu, diệt khuẩn bể cá

- 7w : 140k

- 9w : 150k

- 11w : 160k

- 13w : 170k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng