Đầu ra CO2, miếng gốm

Van chia CO2 mufan 2 - 3 - 4 - 6 đầu chính hãng

- 2 đầu : 240k

- 3 đầu : 300k

- 4 đầu : 380k

- 6 đầu : 460k

Sủi CO2 mufan thanh inox 25cm - 30cm -35cm - 40cm

- 25cm : 140k

- 30cm : 150k

- 35cm : 150k

- 40cm : 150k

- 20cm : 140k

Sủi CO2 của top-aqua

45,000 đ

50,000 đ

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng