Địa chỉ: số nhà 83b khu Cầu Đen, thị trấn Núi Đối / Huyện Kiến Thụy / Hải Phòng

Email: hoangvantuyencnt@gmail.com

Hotline: 0386039488 - 0386039489

Facebook: https://www.facebook.com/tuyen.hoangvan.31