Cây thủy sinh

Ráy là dài - cây thủy sinh

40,000 đ

45,000 đ

Ráy hoa nhỏ

40,000 đ

45,000 đ

Cây liễu thủy sinh

35,000 đ

40,000 đ

Ráy lá tròn - ráy thủy sinh

40,000 đ

45,000 đ

Ráy vàng mini cốc to

40,000 đ

45,000 đ

Rêu minitaiwan vỉ lớn 20-8cm

65,000 đ

75,000 đ

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng