Bể thủy sinh

Bể kính mài tay từ 30-50cm và cubic 20-25-30cm

- 30-20-20 : 110k

- 40-30-30 : 170k

- 50-30-30 : 200k

- Cubic 20 : 110k

- Cubic 25 : 130k

- Cubic 30 : 150k

Bể kính siêu trong mài vi tính 5mm

- 23-15-22 : 180k

- 30-18-22 : 220k

- 40-24-27 : 320k

- 50-27-30 : 420k

- 60-30-36 : 520k

- Cubic 30 : 300k

- Cubic 25 : 250k

- Cubic 20 : 200k

- 35-21-25 : 300k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng