Bể đúc

Bể đúc Camry Q3 mẫu mã đẹp

- Q3-320 : 700k

- Q3-380 : 850k

- Q3-480 : 1,050k

- Q3-580 : 1,450k

Bể đúc minjiang MJ đầy đủ đèn lọc kích thước từ 26cm tới 56cm

- MJ -260 : 420k

- MJ -360 : 650k

- MJ -460 : 800k

- MJ -560 : 1,050k

Bể cá đúc Trung Quốc Camry LN 80 – 100 -130 – 150 - 180 -200cm - Bể đúc camry loại đẹp

- Bể 80 : 3,000k

- Chân quỳ 80 : 1,200k

- Cả bộ 80 + chân : 4,000k

- Cả bộ 100 + chân : 4,800k

- Bể 100 : 3,500k

- Chân quỳ 100 : 1,400k

- Bể 60 : 1,700k

- Cả bộ 120 + chân : 5,600k

Bể đúc kính cong 5 trong 1, kích thước từ 18cm - 60cm

- 30 * 17 * 20 : 150k

- 35 * 20 * 25 : 180k

- 40 * 23 * 25 : 220k

- 45 * 28 * 30 : 270k

- 50 * 33 * 35 : 320k

- 60 * 25 * 30 : 350k

- 18*13*15 : 90k

- 20*14*16 : 100k

- 22*15*17 : 110k

- 25*16*18 : 120k

- 26*17*19 : 130k

Bể đúc JinGgong HQ-260-320-420-520-620 - bể đúc kính cong có lắp đầy đủ bơm lọc đèn

- HQ-260 : 430k

- HQ-320 : 550k

- HQ-420 : 650k

- HQ-520 : 1,050k

- HQ-620 : 1,200k

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng