Bể đúc kính cong 5 trong 1, kích thước từ 18cm - 60cm

Danh mục: Bể đúc

Bảo Hành: Xem bảo hành

Giá: 160,000 đ (180,000 đ - giảm 11% )

- 30 * 17 * 20 : 150,000 đ

- 35 * 20 * 25 : 180,000 đ

- 40 * 23 * 25 : 220,000 đ

- 45 * 28 * 30 : 270,000 đ

- 50 * 33 * 35 : 320,000 đ

- 60 * 25 * 30 : 350,000 đ

- 18*13*15 : 90,000 đ

- 20*14*16 : 100,000 đ

- 22*15*17 : 110,000 đ

- 25*16*18 : 120,000 đ

- 26*17*19 : 130,000 đ

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 0031000168549
Vietcombank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 201241081
Vpbank Hải Phòng
HOÀNG VĂN TUYỀN
HOÀNG VĂN TUYỀN
STK: 19031440169019
Techcombank Hải Phòng